Wanneer: Zondag 30 juni om 11 uur

Waar: Julianus plein Tongeren

Wie: Symfonie orkest IEDEMUS

Wat: IEDEMUS speelt een gevarieerd programma van klassiek tot pop onder leiding van Pascal Hollander.

In 1807 werd de "Société de Musique Tongres” opgericht.
In het reglement van deze maatschappij stond vermeld: ”De muziekvereniging heeft tot doel enerzijds het welzijn en een goede vriendschap en eendracht onder de leden te verzekeren, en anderzijds regelmatig concerten, bals en vermakelijkheden in Tongeren te verzorgen”.
Rond 1870 kwam er een woelige periode, met als gevolg een wending in de politiek, die zorgen baarde voor de vrijheid van godsdienst en onderwijs. Na een meningsverschil over de begrafenis plechtigheid van een bestuurslid werd op 10 mei 1874 een nieuwe katholieke kring Concordia ( Concordia Cercle Catholique de Tongres) opgericht. Lees verder...

zondag 2 juni 10u15 Sacramentsprocessie
zondag 16 juni 15u00 Samenkomst 'Helpende handen'
zondag 30 juni 11u00 IEDEMUS concert 'Julianus'
zondag 21 juli voormiddag Nationale feestdag aan het monument
zondag 25 augustus Reuzenstoet Tongeren stad
zaterdag 31 augustus ganse dag Doedag (voorbereidingen Vlaamse Kermis)
zondag 1 september 14u00 Tuinfeest 'Vlaamse Kermis'
zondag 8 september voormiddag Kermis processie
zaterdag 12 oktober 20u00 Groot harmonieconcert
vrijdag 1 november voormiddag Allerheiligen monument -> kerkhof
maandag 11 november voormiddag monument
zaterdag 7 december 20u00 Winterconcert IEDEMUS
dinsdag ... december 19u00 Kertsconcert in rusthuizen

Geen gewone academische zitting

De academische zitting was een groot succes. Dank aan de sprekers, An Christiaens (Schepen van cultuur), Emile Philippeth (Vlamo), Marijke Cloes (cultuurraad Tongeren), Theo Munsters (opendoek) en Fonske. Een hele dikke proficiat voor ons hele team, iedereen die zich op eender welke manier heeft ingezet voor het slagen van deze namiddag. Helaas is het lijstje te lang om op te noemen.

Lees meer »

Wij halen de krant

Op donderdag 25 april bruiste onze locatie op de Leopoldwal van activiteit, dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers. Tegen het einde van de middag ontvingen we het verheugende nieuws dat vertegenwoordigers van de pers ons zouden bezoeken voor een interview.

Lees meer »

Concordia viert feest

Geschiedenis en ontstaan . Reeds in 1807, nog voor er officieel sprake was van België, werd in Tongeren een “Société de Musique Tongres” opgericht. Rond 1870 een woelige periode waarin de spanningen tussen vrijzinnigen en katholieken hoog oplopen en waarin zich een episode van schoolstrijd afspeelt, komt het uiteindelijk tot een splitsing van de “Société” .

Lees meer »

Iedemus geboren

Onlangs werd IEDEMUS geboren. Neen niet een kindje van één van onze leden. In navolging van wat ooit 'De Symfonie' hete in onze vereniging is er een nieuwe symfonieorkest werd opgericht in de schoot van de Koninklijke Maatschappij Concordia, dit onder impuls van dirigent Pascal Hollander.  Iedemus staat voor IEDE-reen MUS-iceert. Onze vereniging Concordia kon zich geen betere manier bedenken om haar 150 jarig bestaan te vieren.  

Lees meer »